O projektu

"Moderní technologie pomáhají včelařům"

Cílem projektu Včelstva online (také BeeTech) je správa a rozvoj portálu pro individuální evidenci včel a postřiků pro hobby včelaře, a to zdarma, v duchu "citizen science".

Webový portál Včelstva online, který vzniká v rámci projektu BeeTech, je určen pro odbornou i laickou veřejnost za účelem podpory chovu a ochrany včel v krajině ČR. V současné době je webový portál v pilotním provozu. Účelem portálu je nabídnout různé uživatelské funkce včelařům a zemědělcům pro usnadnění vzájemné komunikace a komunikace s dalšími zainteresovanými stranami. Dlouhodobým záměrem projektu je také umožnit rozvoj aplikací moderních technologií, tj. internetu věcí a algoritmů umělé inteligence, v oblasti chovu včel a tím podpořit precizní zemědělství v ČR.

Odpovědnou osobou za vývoj portálu je doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. z KSI PEF ČZU v Praze (bartoska@pef.czu.cz). Na vývoji portálu se dále podílejí jako odborní poradci Ing. Martin Štoncner a Martin Fouček, Dis. Vývoj webového portálu zajišťuje kolektiv techniků a programátorů PEF ČZU v Praze.

Platforma pro spolupráci

Program referenčních vah BeeTech

Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. a společností IBM Česká Republika s.r.o. spoustila v roce 2017 program testování referenčních úlových vah pro včelaře, s názvem BeeTech.

Do programu byli vybráni zájemci z řad hobby včelařů, kteří získali možnost bezplatně užívat zařízení úlové váhy pro své včelstvo a službu BeeTech po dobu testovacího období, výměnou za sdílení dat a poskytování pravidelné zpětné vazby. Součástí služby BeeTech a i podmínkou účasti je registrace a aktivní užívání portálu Včelstva online na adrese http://vcelstva.czu.cz/, který zajištuje a spravuje ČZU pro včelaře zdarma. Vybraní zájemci se stali „referenčními včelaři“ a jimi vybrané včelstvo pro váhu se stalo „referenčním včelstvem“, tj. na portálu Včelstva online veřejně dostupným. Podrobné podmínky účasti v Programu BeeTech naleznete ve Smlouvě o testovacím provozu služby BeeTech.

Vybraní „testeři“ referenčních úlových vah programu BeeTech:

 • I. Špačková ze Šternberka u Olomouce
 • J. Habura z Vřesiny u Hlučína
 • J. Lojda z Nasavrk
 • J. Meduna z Chocně
 • J. Mlateček z Třebechovic pod Orebem
 • J. Ohem z Liběchova
 • L. Klinkovský ze Sedlnice
 • L. Treppeschová ze Strahova Horních Kozolup
 • V. Beran z Prostřední Lipky u Králíků
 • V. Dvořák z Prahy
 • V. Horčic ze Zábřehu – Jestřebí
 • V. Kuntoš z Domoušic u Loun

Včelstva s úlovými vahami se začnou objevovat na portálu v mapě ČR v průběhu měsíců listopad až prosinec 2017 (po jejich HW a SW instalaci). Po rozkliknutí "bubliny" referenčního včelaře v mapě ČR bude možné přes odkaz na referenční včelstvo sledovat vývoj hodnot z každodenních měření.


Sponzoři a partneři projektu

Česká spořitelna a.s.

T-Mobile Czech Republic a. s.

IBM Česká Republika, spol. s r.o.

Kontakty

 • Pavel Junek
  • Vedoucí programátor portálu
 • Jakub Šimůnek
  • Programátor
 • Hana Kratochvilová
  • Programátor